FRIrom / St. Olavs Hospital

/ ROM FOR EMOSJONER

/ FRIrom er et stille rom som er gitt i gave til St. Olavs Hospital og Kvinne-barn-senteret, til bruk for pårørende og pasienter. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen, mens den ideelle organisasjonen FRIrom skal stå for drift og vedlikehold.

/ FRIrom er et sted å gå til når man har behov for å trekke seg tilbake. Der kan man nyte stillheten og la følelsene få fritt spillerom uten andres påsyn. FRIrom skal være et godt sted å være, hvor man kan finne ro og trygghet i en sårbar situasjon. FRIrom skjermer deg fra omgivelsene og gir deg mulighet til å være helt alene.

/ FRIrom er en frittstående, klimatisert trepaviljong på 9 kvm som ligger på takterrassen i 6.etasje på Kvinne-barn-senteret. Den er utført i massivt limtre og kledd med en flettet osp.

 

BAKGRUNN / fra idè til virkelighet

Foreldre og pårørende ved Barneklinikken ved St. Olavs Hospital trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og få utløp for sine emosjoner utenfor barnas påsyn, et sted å være alene med sine tanker og følelser. Hvordan kan vi gi meningsfylte rammer for dette behovet?

/ IDÈ

Gjennom sitt daglige virke som trivselssykepleier på St. Olavs Hospital og i kontakten med pårørende så Mads Bøhle behovet for et fristed, et sted der foreldre og pårørende kan trekke seg litt unna og være alene med sine tanker og følelser.

/ ARKITEKTUR OG DESIGN 

Arkitektstudentene Sunniva Huus Nordbø og Maren Storihle Ødegård fanget interesse i Bøhles tanker om et stille rom på St. Olavs Hospital og designet gjennom sin masteroppgave prosjektet FRIrom. Etter innlevert masteroppgave i april 2011 har Sunniva og Maren jobbet videre med realiseringen av FRIrom.

/ FINANSIERING

En viktig milepæl i prosessen kom da Gjensidigestiftelsen 20.desember 2012 besluttet å støtte realiseringen av FRIrom med en gave på 925 851 kroner. Gjensidigestiftelsen fullfinansierer FRIrom. “Stiftelsen skal gjennom gaveutdelinger fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens grunnverdier. Stiftelsen støtter prosjekter som er Forebyggende, Utviklende, Aktivitetsskapende og Samfunnsbyggende.” 

/ PROSESS

FRIrom er mer enn et ferdig produkt. Det handler også om en innholdsrik prosess, spennende samarbeid og et stort engasjement. Vi har møtt mange engasjerte og dyktige enkeltpersoner som har bidratt til å få realisert FRIrom. Vi har alle måtte utfordre oss til å tenke nytt og yte vårt ytterste.

Snekkeriet Verdal har vært en spennende samarbeidspartner og medutvikler av FRIrom. De har i tillegg til selve byggingen, bidratt med gode løsninger og nyttig kunnskap. FRIrom er produsert i sin helhet på Snekkeriet og har så blitt fraktet til Trondheim og heist på plass på takterrassen på Kvinne-barn-senteret.Legg igjen en kommentar